Gwiazda Polski – balonem do stratosfery

W 2018 r. przypadła 80. rocznica I Polskiego Lotu Stratosferycznego – jednego z największych osiągnięć w historii polskiego przemysłu lekkiego i najpoważniejszych przedsięwzięć naukowo-technicznych, jakie były realizowane w przedwojennej Polsce. Projekt zakładał lot balonem na wysokość 30 km ponad powierzchnię ziemi, aż do górnej granicy warstwy stratosferycznej.

Pocztówka z 1938 r.

 

Idea ta miała przełomowy charakter w badaniach naukowych, rozsławiając polską myśl technologiczną na skalę międzynarodową. W organizację lotu zaangażowały się najwyższe władze państwowe – na czele z prezydentem RP Ignacym Mościckim, natomiast na fundusz projektu hojnie złożyło się społeczeństwo. Powłoka balonowa – tego gigantycznego stratostatu (120 m wys.), który nazwano „Gwiazdą Polski” – uszyta została w wojskowej Wytwórni Balonów i Spadochronów w Legionowie.

Na zorganizowanie ekspozycji czasowej upamiętniającej i przywracającej wiedzę o tym chlubnym wydarzeniu w historii miasta Muzeum Historyczne w Legionowie otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski.

 

      

 

Kurator: Malwina Piorun

Opracowanie tekstów: Rafał Degiel

Współpraca: dr Magdalena Woińska, Katarzyna Ziółkowska-Karnicka

Projekt graficzny: Malwina Piorun

Konsultacja naukowa: dr Zygmunt Kozak, dr hab. Jacek Szczepański, Zdzisław Zajdler

Fotografie ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.