Rządowe i społeczne zaangażowanie w lot

7 kwietnia 1937 r. senator Janusz Jagrym-Maleszewski na posiedzeniu Rady Głównej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej zgłosił wniosek dotyczący zorganizowania I Polskiego Lotu Stratosferycznego i zaproponował, aby powłokę balonu wykonano w Wytwórni Balonów i Spadochronów w Legionowie. Lot miał uczcić 15-lecie powstania LOPP. Patronat nad nim objął gen. broni Kazimierz Sosnkowski, natomiast w prace projektowe osobiście zaangażował się Prezydent RP – prof. Ignacy Mościcki.

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IPLS na Zamku Królewskim w Warszawie, maj 1938 r. Honorowym gościem posiedzenia był prezydent RP – prof. Ignacy Mościcki (po środku). Projekt stratostatu „Gwiazda Polski” zaprezentował mjr Stanisław Mazurek (pierwszy z prawej).

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został prezes LOPP gen. dyw. Leon Berbecki. Pomimo że Liga objęła patronat nad lotem, jej pomoc była tylko symboliczna i nie obejmowała wsparcia finansowego. Pieniądze na sfinansowanie przedsięwzięcia pozyskiwano ze sprzedaży znaczków pocztowych o tematyce stratosferycznej, opłat za przewóz poczty balonowej, z datków od zakładów przemysłowych, banków, instytucji społecznych, osób indywidualnych (w tym od Polonii z USA) i opłat za wstęp na pole startu balonu. Wsparcia finansowego udzieliły m.in. Zarząd Gminy Legionowo, Składnica Lotnictwa nr 2 w Legionowie, 2. Batalion Balonowy w Legionowie oraz indywidualnie oficerowie Garnizonu Legionowo. Ogółem wpływy wyniosły 400 tys. zł, podczas gdy wydatki na przygotowanie lotu wyniosły 360 tys. zł.

Do ofiarodawców zwrócono się z prośbą o nadsyłanie propozycji nazwy dla stratostatu. Pierwotnie wybór padł na łacińską nazwę „Stella Polonia”, ostatecznie przyjęto jej polskojęzyczną wersję „Gwiazda Polski”.