Ppłk Stanisław Mazurek

Stanisław Sergiusz Mazurek urodził się 28 lutego 1894 r. w Kielcach, gdzie w 1913 r. ukończył Szkołę Handlową. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Służąc w 3. Pułku Legionów, został ranny w bitwie pod Mołodecznem. Podczas kryzysu przysięgowego w 1917 r. internowano go w Szczypiornie. Od 1918 r. służył w Wojsku Polskim i brał udział w wojnie 1920 r. W bitwie pod Ostrowcami ponownie odniósł rany.

Rada Techniczna I Polskiego Lotu Stratosferycznego. Kierownik Rady oraz Wytwórni Balonów i Spadochronów – ppłk Stanisław Mazurek (po środku), inż. Józef Paczosa – konstruktor powłoki balonu „Gwiazda Polski” (z lewej), inż. Zygmunt Karpiński – członek Rady Technicznej.

W latach 1921–1925 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej i otrzymał tytuł inżyniera chemika. We wrześniu 1928 r. objął stanowisko kierownika wytwór-ni i warsztatów w Centralnym Zakładzie Balonowym w Legionowie. Na tym stanowisku przeprowadził modernizację zakładów i rozszerzył produkcję. W tym czasie m.in. uruchomiono warsztat produkujący namioty, opracowano technologię uszczelniania tkanin kauczukiem i zaczęto produkcję lekkich tkanin balonowych. Od 1936 r. prowadził w Legionowie kursy dla instruktorów spadochronowych i opublikował podręcznik dla spadochroniarzy pt. „Spadochron, jego budowa i zastosowanie”.

Podpułkownik Stanisław Mazurek uważany jest za inicjatora realizacji I Polskiego Lotu Stratosferycznego. W 1938 r. pełnił funkcje sekretarza Rady Naukowej projektu oraz przewodniczącego Komisji ds. Budowy Balonu „Gwiazda Polski”. Przygotowaniom do lotu stratosferycznego poświęcił książkę pt. „Balonem do stratosfery” (wyd. 1938 r.).

Publikacja promująca I Polski Lot do Stratosfery autorstwa Stanisława Mazurka pt. „Balonem do stratosfery”, 1938 r.