Koncepcje techniczne

Pierwsza koncepcja stratostatu powstała według wskazówek prof. A. Piccarda już w 1935 r. i była efektem współpracy polsko-szwajcarskiej. Zgodnie z nią powłoka balonu miała składać się z dwóch kul, nasadzonych jedna na drugą (tzw. czapka Piccarda). Górna, mniejsza kula miała być napełniona przy starcie i unieść swobodnie zwisającą główną powłokę. Nie było jasne, czy po napełnieniu dolnej powłoki górna kula ma zostać odrzucona jako balast, czy ma być przytwierdzona na stałe jako integralna część powłoki.

Model stratostatu „Gwiazda Polski”, 1938 r.

Z biegiem czasu z koncepcji Piccarda zrezygnowano i wdrożono w życie projekt inż. Józefa Paczosy. Zgodnie z nim powłoka miała owoidalny kształt. Projekt był skomplikowany konstrukcyjnie i techno-logicznie, ale miał zapewnić osiągnięcie wyższego pułapu w krótszym czasie. Do zbudowania gondoli stratostatu wybrano Wytwórnię Akcesoriów Lotniczych i Samochodowych „Motolux” w Warszawie, która miała własne biuro konstrukcyjne kierowane przez inż. Jana Szala.

W celu osiągnięcia minimalnej masy własnej powłokę wykonano z niezwykle lekkiego materiału, którym wcześniej zainteresował się prof. Piccard, natomiast gondola miała być zbudowana ze stopów lekkich metali.